اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
کد کاربر
رمز
 
یکی از دلایلی که همه در زندگی به موفقیت های بزرگ نمی رسند این است که موفقیت معمولا چهره خود را در پشت کار سخت پنهان میکند
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>