اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
کد کاربر
رمز
 
جاذبه سیب ، آدم را به زمین زد و جاذبه زمین ، سیب را .
 فرقی نمیکند؛ سقوط ، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست!
به جاذبه ای می اندیشم که پروازم میدهد :
"خـــــــــــدا "
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>