اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
کد کاربر
رمز
 
مانند پرنده ای باش که روی شاخه سست وضعیف لحظه ای می نشیند
و آواز می خواند
شاخه می لرزد
و احساس سرما می کند
ولی با این حال
به آواز خواندن خود ادامه می دهد زیرا مطمئن است
که بال و پر دارد


www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.